Jesper Rasmussen

Født 1959, billedkunstner, har siden begyndelsen af 1980erne arbejdet med skulptur, installation, grafik, fotografi, film og publikationer mm, særligt med udgangspunkt i undersøgelser af rum, landskab og arkitektur. Jesper Rasmussen var i perioden 1986-91 medlem af kunstnergruppen Solkorset, som han var medstifter af. Gruppen bestod desuden af Robin Lybecher, Kim Grønborg, Marianne Jørgensen, Hans E. Madsen, og man eksperimenterede med kollektive arbejdsprocesser og udførte en række store, spektakulære ruminstallationer. Selv har Jesper Rasmussen en lang række solo- og gruppeudstillinger bag sig, ligesom han er repræsenteret pæ danske kunstmuseer, bl.a. ARoS, Arken og Statens Museum for Kunst. Jesper Rasmussen gik kortvarigt på Det Kongelige Kunstakademi 1984-85. Sideløbende med sit kunstneriske virke har Jesper Rasmussen siden 1981 udgivet og redigeret kunsttidsskriftet Pist Protta sammen med Åse Eg Jørgensen og Jesper Fabricius. Tidsskriftet udformes i samarbejde med kunstnerkolleger og eksperimenterer fra gang til gang med form, indhold, layout og udtryk. Medlem af Akademiraadet 2002-08. Medlem af Statens Kunstfonds Indkøbs- og Legatudvalg 2008-10. Rektor ved Det Jyske Kunstakademi, Århus 2007-15.

Jesper Rasmussen

Jesper Rasmussen was born in 1959. Since the mid-1980s (after briefly attending The Royal Danish Academy of Fine Arts) he has worked in sculpture, installation, graphics, photography, film, writing and publishing. 1986-91 Rasmussen was a member of the Solkorset group of artists, of which he was also a co-founder. Besides Jesper Rasmussen, the group included Robin Lybecher, Kim Grønborg, Marianne Jørgensen and Hans E. Madsen. They experimented with collective work processes and carried out a number of large, spectacular spatial installations. Jesper Rasmussen has exhibited his own work in numerous solo and group exhibitions and is represented in several Danish museums, including ARoS, Arken and Statens Museum for Kunst. Since 1981, alongside his work as an artist, Jesper Rasmussen has published the journal Pist Protta in collaboration with Åse Eg Jørgensen and Jesper Fabricius. The journal experiments with the form, content, layout and expression of each new issue. The individual issues are designed by fellow artists and focus on various artistic themes and concerns in funny, off-beat ways. Rector at Jutland Art Academy, Aarhus, Denmark 2007-15