Teltskulpturer

Rumlige Afskærmninger
Landskabsprojekt, Albertslund, juni-september 1998

Tre identiske afskærmninger er placeret forskellige steder i landskabet med ca. hundrede meters mellemrum. Afskærmningerne består af et kvadratisk metalstativ hvor siderne er ca. 2,5 m og hvorpå der hænger et gardin af sølvgrå pvc. De tre afskærninger markerer hver et felt i landskabet, der bærer sit eget særpræg eller identitet: den første er skjult mellem træerne i tæt skov, den næste på overgangen mellem skov og eng, dvs. halvt inde og halvt ude af træerne, og den tredje står helt frit i en åben lysning inde i skoven.

Tent Sculptures

Rumlige Afskærmninger (Spatial Shieldings)
Landskabsprojekt, Albertslund, Denmark, june-september 1998

Three identical shieldings are placed at different sites in the landscape at intervals of about hundred metres. The shieldings are made of a cubic metal rack with sides at about 2,5 metres and on which a silver-grey pvc curtain. The three shieldings each marks a specific field in the landscape, that has its own distinctive character: The first shielding is hidden between the trees in a dense forest, the second is placed on the boundary between forest and open land, that is half inside between and half outside the trees, and the third shielding stands freely in an open glade in the forest.

Teltskulptur
Skulptur i Eventyrhaven & Vollsmose, Vollsmose, Odense, juni-september 2002
På et aflangt engstykke midt i Vollsmosebebyggelsen er der opstillet to teltskulpturer bygget af metalstativer hvorpå en pvc-dug er udspændt. Teltskulpturerne befinder sig som navnet antyder på overgangen mellem skulptur og telt, mellem æstetik og funktion. Teltene refererer naturligt til en masse funktioner der er knyttet til villatelte, nomadetelte, markedstelte, cirkustelte osv, men ingen af disse referencer er helt tydelige og slår klart igennem. Teltene har også formelementer der ikke kan knyttes til nogen bestemt funktion og som sådan er rent skulpturelle.

Teltskulpturerne peger også på det mobile contra det stationære. Når man laver en arkitektonisk skulptur som teltkonstruktion, refererer den både til bygningens og skulpturens statiske stabilitet og til teltets ustabile midlertidighed. Teltet er et mobilt rum en flygtig bosættelse, der for et øjeblik stilles op og indikerer at her skal foregå et eller andet, en eller anden særlig begivenhed, en kort overgang.

Teltskulptur (Tent sculpture)
Skulptur i Eventyrhaven & Vollsmose, Vollsmose, Odense, Denmark, june-september 2002Two tent sculptures made of metal poles with a stretched pvc cloth are set up on a long strech of meadow land in the middle of the Vollsmose built-up area. The tent sculptures are, as the name indicates, something between sculpture and tent, between aesthetics and function. The tents relates naturrally to a lot of functions connected to family tents, nomadic tents, market tents, circus tents etc., but none of these relations are quite clear or distinctive. The tents also have form elements, which are not related to any particular functions and as such are quite sculpturel.

The tent sculptures also refer to the mobile versus the stationary. An achitectural sculpture made as a tent both relates to the static stability of a building and to the unstable inconstancy of a tent. The tent is a mobile space, a passing settlement, that indicates that something is going on, some exceptional event, for a some time.

Teltskulpturer
Transit CPH, Charlottenborg Udstillingsbygning, København, 2003 Teltskulptur
Intangible, Museum of Contemporary Art and Design, San José, CostaRica 2003
Teltskulpturer (Tent sculptures)
Transit CPH, Charlottenborg Udstillingsbygning, Copenhagen, 2003 Teltskulptur (Tent sculpture)
Intangible, Museum of Contemporary Art and Design, San José, CostaRica 2003