Jesper Rasmussen

Født 1959, billedkunstner, arbejder fortrinsvis med skulptur, installation, grafik, fotografi og publikationer, særligt med udgangspunkt i undersøgelser af rum, landskab og arkitektur. Uddannet på Det kongelige Danske Kunstakademi, Kbh. 1984-85. Medlem af Akademiet for de Skønne Kunster, BKF, kunstnersammenslutningerne Jylland og Decembristerne. Medredaktør af kunsttidsskriftet Pist Protta siden 1981. Medlem af Akademiraadet 2002-08. Medlem af Charlottenborgs bestyrelse 2002-04. Lektor ved Det Jyske Kunstakademi 2004-07 og rektor ved Det Jyske Kunstakademi 2007-15. Medlem af Statens Kunstfonds Indkøbs- og Legatudvalg 2008-2010

Udvalgte udstillinger

2012
Treffpunkt Berlin
, Kunstmuseet Arken, Ishøj

2013
Prospekter, separatudst. Galleri Susanne Ottesen, København
Pist Protta 1981-2031, Brandts, Odense, Århus Kunstbygning og Overgaden, København
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København

2010
Fotografi, Statens Museum for Kunst, København
Off Location, seperatudst. Kunsten, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg
SKM Live, Skagens Museum, Skagen

2009
Huis Clos, R&R Reutengalery, Amsterdam, Holland
Fri Porto, Den Frie Udstillingsbygning, København

2008
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legatudstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København
More Out of Space, separatudst. Galleri Susanne Ottesen, København

2007
Real.ly? Peter Lav Photo Gallery, København
Real inside – Unreal outside, Galleri Susanne Ottesen, København
Galerie MøllerWitt, Århus, separatudst.
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København
Out of Space – arkitektur, Kunsthallen Brandts klædefabrik, Odense, separatudst.

2006
Time, Brænderigården, Viborg, Nikolaj Udstillingsbygning, København
Fantom, Charlottenborg Udstillingsbygning, København
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København

2005
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København

2004
Rum i Rum, Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
3 on View, Galerie Mikael Andersen, København
Off Location, Galerie MøllerWitt, separatudst., Århus

2003
Fra Objektiv til Objekt, Den Frie Udstillingsbygning, København
Jylland, Århus Kunstbygning
Bison Caravan, Århus Kunstmuseum
TANGIBLE/exchange, Museum of Contemporary Art and Design, Costa Rica,

2002
Skulptur i Eventyrhaven & Vollsmose, Odense

2001
Panoptika, Galerie MøllerWitt, separatudst., Århus
1:1, Overgaden, separatudst., København
Pist Protta 48, Overgaden København
Jylland, Århus Kunstbygning

2000
Reflex Århus, Århus Kunstbygning 2000

1999
Den Frie Udstilling, Den Frie, København 1999
Hvid, Charlottenborg, København 1999

1998
Den Frie Udstilling, Den Frie, København 1998
Haven i Havnen, Århus Havn 1998
Landskabsprojekt i St. Vejleådalen, Albertslund 1998

1997
Decembristerne, Den Frie, København 1997
Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København 1997

Udvalgte udstillinger før 1997:

Jacta est alea, Århus Kunstbygning, 1996
Pist Protta-udstilling, Danske grafikeres hus, København 1996
The Human Flight, separatudstilling, Kunstnernes Hus; Århus, 1994
Ånden fra Solkorset 2, Århus Kunstbygning, 1993
Lysstof Secretum, Galleri Høgsberg, Århus, 1992
Element I – III, Solkorset, 56o N Nordic Videopanorama, Århus Festuge 1991
231/Eksploderet personbil, Solkorset, Noordkunst, Groningen, Holland 1991
Sektion, Solkorset, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1990
Color Climax, separatudstilling, Galleri Riis og Givskov, Horsens 1989
Container TV, Solkorset, Multikunst 89, Århus Festuge
Deutschland, Solkorset, Kunstnernes Hus, Århus 1988

Bøger og publikationer:
Kontainer, billedbog, 1980
Øjeblik af en Eftermiddag, digte og litografier, 1983
The Human Flight, tegninger og tekst, 1994
Kubus – Ruminstallationer af Solkorset, kunstbog, 1995
Landskab & Flyver, kunstbog, 1999
Panoptika, katalog, Gallerie MøllerWitt, 2001
Off Location, katalog, Galerie MøllerWitt, 2004
Out of Space, kunstbog, 2007

Repræsenteret:
Statens Museum for Kunst
ARoS, Århus Kunstmuseum
Arken Museum for Moderne Kunst
Kunsten, Museum of modern Art, Aalborg
Statens Kunstfond
Ny Carlsbergfondet

Legater mm.:
Akademiraadets Præmielegat 1995
Præmieringer og arbejdslegater fra Statens Kunstfond 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2001, 2003, 2007
Statens Kunstfonds treårige stipendie 1999-2001
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat 2008
Kai Nielsens Mindelegat 2008
Eckersbergmedaillen 2009

Hent CV

Jesper Rasmussen

Jesper Rasmussen was born in 1959. Since the mid-1980s (after briefly attending The Royal Danish Academy of Fine Arts) he has worked in sculpture, installation, graphics, photography, film, writing and publishing. In 1986-91, Rasmussen was a member of the Solkorset group of artists, of which he was also a co-founder. Besides Jesper Rasmussen, the group included Robin Lybecher, Kim Grønborg, Marianne Jørgensen and Hans E. Madsen. They experimented with collective work processes and carried out a number of large, spectacular spatial installations. Jesper Rasmussen has exhibited his own work in numerous solo and group exhibitions and is represented in several Danish museums, including ARoS, Arken and Statens Museum for Kunst. Since 1981, alongside his work as an artist, Jesper Rasmussen has published the journal Pist Protta in collaboration with Åse Eg Jørgensen and Jesper Fabricius. The journal experiments with the form, content, layout and expression of each new issue. The individual issues are designed by fellow artists and focus on various artistic themes and concerns in funny, off-beat ways. Rector at Jutland Art Academy, Aarhus, Denmark

Selected exhibitions

2012
Treffpunkt Berlin, Kunstmuseet Arken, Ishøj (Copenhagen)

2011
Prospekter, (solo) Galleri Susanne Ottesen, Copenhagen
Pist Protta 1981-2031, Brandts, Odense, Aarhus Kunstbygning and Overgaden, Copenhagen
Decembristerne, Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen

2010
Fotografi, Statens Museum for Kunst, Copenhagen
Off Location, (solo) Kunsten, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg
SKM Live, Skagens Museum, Skagen

2009
Huis Clos, R&R Reutengalery, Amsterdam, Holland
Fri Porto, Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen

2008
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legatudstilling, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen
More Out of Space, (solo) Galleri Susanne Ottesen, Copenhagen

2007
Real.ly?, Peter Lav Photo Gallery, Copenhagen
Real inside – Unreal outside, Galleri Susanne Ottesen, Copenhagen
Out of Space, Galerie MøllerWitt, Aarhus, (solo)
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen
Out of Space – arkitektur, Kunsthallen Brandts klædefabrik, Odense, (solo)

2006
Time, BrænderigÃ¥rden, Viborg
Time, Nikolaj Exhibition Hall, Copenhagen
Fantom, Charlottenborg Exhibition Hall, Copenhagen
Decembristerne, Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen

2005
Decembristerne, Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen

2004
Rum i Rum, Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
3 on View, Galerie Mikael Andersen, Copenhagen
Off Location, Galerie MøllerWitt, solo, Aarhus

2003
Fra Objektiv til Objekt, Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen
Jylland, Aarhus Exhibition Hall
Bison Caravan, Aarhus Kunstmuseum
TANGIBLE/exchange, Museum of Contemporary Art and Design, Costa Rica

2002
Skulptur i Eventyrhaven & Vollsmose, Odense

2001
Panoptika, Galerie MøllerWitt, (solo), Aarhus
1:1, Overgaden, (solo), Copenhagen
Pist Protta 48, Overgaden Copenhagen
Jylland, Aarhus Exhibition Hall

2000
Reflex Århus, Aarhus Exhibition Hall 2000

1999
Den Frie Udstilling, Den Frie, Copenhagen 1999
Hvid, Charlottenborg Exhibition Hall, Copenhagen 1999

1998
Den Frie Udstilling, Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen 1998
Haven i Havnen, Aarhus Havn 1998
Landskabsprojekt, i St. Vejleådalen, Albertslund 1998

1997
Decembristerne, Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen 1997
Efterårsudstillingen, Charlottenborg, Copenhagen 1997

Selected exhibitions before 1997

Jacta est alea, Aarhus Exhibition Hall, 1996
Hjerte-installation, Hammel Rådhus, 1996
Pist Protta-udstilling, Danske grafikeres hus, Copenhagen 1996
The Human Flight, separatudstilling, Kunstnernes Hus; Aarhus, 1994
Ånden fra Solkorset 2, Aarhus Exhibition Hall, 1993
Lysstof Secretum, Galleri Høgsberg, Aarhus, 1992
Element I – III, Solkorset, 56o N Nordic Videopanorama, Aarhus Festival Week 1991
231/Eksploderet personbil, Solkorset, Noordkunst, Groningen, Holland 1991
Sektion, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1990
Color Climax, (solo), Galleri Riis og Givskov, Horsens 1989
Container TV, Solkorset, Multikunst 89, Aarhus Festival Week
Deutschland, Solkorset, Kunstnernes Hus, Aarhus 1988

Books:
Kontainer, 1980
Øjeblik af en Eftermiddag, 1983
The Human Flight, 1994
Kubus – Ruminstallationer, af Solkorset,1995
Landskab & Flyver, 1999
Panoptika, Gallerie MøllerWitt, 2001
Off Location, Galerie MøllerWitt, 2004
Out of Space, 2007

Represented:
Statens Museum for Kunst, Copenhagen
ARoS, Århus Kunstmuseum,
Arken Museum of Modern Art,
Copenhagen Danish Art Council
Ny Carlsbergfondet

Grants:
Akademiraadets Præmielegat 1995
Grants from the Danish Art Council 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999-2001, 2001, 2003, 2007
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat 2008
Kai Nielsens Mindelegat 2008

Download CV